Sklep internetowy
Przejmij umowę leasingową na atrakcyjnych warunkach. Samochody używane. Tylko aktualne ogłoszenia.

Zmiana Podmiotowa - praktyczne informacje.

Co to jest zmiana podmiotowa ?
Zmiana podmiotu umowy zawartej do 31.12.2012, polega na rozwiązaniu
dotychczasowej umowy i podpisaniu nowej na nowych warunkach finansowych.
Zmiana podmiotu umowy zawartej od 01.01.2013 zgodnie z ustawą z dnia
16.11.2012 (Dz.U.2012.1342) następuje w obrębie jednej umowy leasingowej, warunki finansowe
oraz okres trwania umowy nie ulegają zmianie.

Jaka wartość ofertowa jest przyjmowana do nowej umowy ?
Rozwiązanie dla zmiany podmiotowej umów zawartych do 31.12.2012:
Wartość ofertowa przyjmowana do nowej umowy odpowiada wartości rynkowej określonej
na podstawie wyceny, jednak nie mniejszej niż wartość pozostała do spłaty z umowy pierwotnej.

Jakie dokumenty są niezbędne do przeprowadzenia procesu?

Od dotychczasowego Leasingobiorcy:
Wniosek o Zmianę Podmiotową można pobrać tutaj: wniosek

Od przejmującego:
Wniosek o finansowanie w ramach cesji (wypełnia Przejmujący) można pobrać tutaj: formularz
Dodatkowe informacje o kliencie formularz
Kopia dowodu osobistego reprezentanta/ów;
Wykaz Środków Trwałych - wymagany w przypadku uproszczonej księgowości, wraz z pieczątką firmową i podpisem reprezentanta;
Bilans - wymagany w przypadku pełnej księgowości, wraz z pieczątką firmową i podpisem reprezentanta;
Umowa spółki cywilnej - wymagana w przypadku spółki cywilnej;

Jakie są etapy realizacji wniosku ?
Szczegółową wizualizację etapów procesu można pobrać tutaj:
Dla umów zawartych do 31.12.2012 etapy procesu
Dla umów zawartych od 01.01.2013 etapy procesu

Gdzie można zgłosić wniosek ?

Na adres e- mail: zmianapodmiotowa@efl.com.pl

INFORMACJA DLA KLIENTÓW POSIADAJĄCYCH USŁUGĘ Portal KlientEFL
Zapraszamy do skorzystania z platformy Portal KlientEFL, gdzie mają Państwo możliwość złożenia wniosku o zmianę podmiotową.
Dostęp do usługi jest możliwy po zalogowaniu na stronie: https://klient.efl.com.pl

Gdzie wysłać komplet dokumentów ?

Europejski Fundusz Leasingowy S.A.
Pl. Orląt Lwowskich 1
53-605 Wrocław

Jakie opłaty związane są ze zmianą podmiotową ?
opłaty reguluje aktualna Tabela Opłat i Prowizji dostępna na stronie www.efl.pl


Kto ustala wartość odstępnego ?
Wartość odstępnego należy ustalić z dotychczasowym Leasingobiorcą. Europejski Fundusz Leasingowy nie uczestniczy w rozliczeniu między stronami.


Z kim należy się kontaktować w przypadku pytań?

Obsługa umów:
Tel: 71 354 95 92

Linki na skróty

tel. 71 377 7444
e-mail:
kontakt@autoefl.pl

Zmiana podmiotowa na umowie
EFL (przejęcie umowy)

tel. 71 377 7444

Aukcje EFL


Finansowanie

Polecamy